Cresta v Bernetta : née en 1972 - shsb 211699

 

Harald vd Oenz

Galan v Mattenhof

York v Fluhwald

Astor du Devens

Erna v Nyffelhof

Cita v Balmhof

Beny v Dursrutti

Bella v Petersindell

Netti v Tulpenrondelle

Hubertus v Holzmühle

Quell v Sumiswald

Madi v Brandis

Kathi vd Landgarbe

Bari v Belfaux

Greti v Konradhaus

Bessi v Nesselacker

York v Fluhwald

Astor du Devens

Anton v Belfaux

Asta v Holegg

Erna v Nyffelhof

Arno v Meienholzli

Diana v Nyffelhof

Dina v Zielackerhof

Chlaus v Forst

Adam v Dahlihubel

Centa v Schneggenberg

Arlette v Zielackerhof

Zorro v Muhlstein

Cita v Kabisberg