Edith vt Skepershoes née en ?? - nhsb 399 934

 

 

Ewil v Eggistein

Barly v Bossenhaus

Tony v Oberbottigen

Arno vd Pfrund

Sonja v Oberbottigen

Dorly v Gysenstein

Kuno vd Holzweid

Freya v Enggistein

Karin v Gysenstein

Béni v Dursrütti

Alex v Angstorf

Anita v Dursrütti

Finette v Gysenstein

Dursli v Holzmuhle

Freya v Enggistein

Tippy v Dommerbeck

Arjos v Skepershoes

Alfo v Werthof

Caro v Saanenstrand

Annie v Schlichemtal

Origines inconnues

Cresta v Zwaansprang

Origines inconnues

Origines inconnues