Udo v Nesselacker né en 1972

 

Harald vd Oenz

Galan v Mattenhof

York v Fluhwald

Astor du Devens

Erna v Nyffelhof

Cita v Balmhof

Beny v Dursrutti

Bella v Petersindell

Netti v Tulpenrondelle

Hubertus v Holzmühle

Quell v Sumiswald

Madi v Brandis

Kathi v Landgarbe

Bari v Belfaux

Gretli v Konradhaus

Miggi v Nesselacker

Carlo vd Grandfreybrücke

Bari v Belfaux

Georg v Broyehohe

Carissa vd Grandfreybrücke

Erna v Schneggenberg

Félix v Oberscheidegg

Ella vd Grandfreybrücke

Anette v Nesselacker

York v Flühwald

Astor du Devens

Erna v Nyffelhof

Dina v Zielackerhof

Chlaus v Forst

Arlette v Zielackerhof